หน้าแรกข่าวสารการดำเนินงานลักษณะงานห้องรวมภาพติดต่อเรา

Metalock NS CO. LTD คือบริษัทที่เป็นสมาชิกสมาคมระหว่างประเทศ Metalockเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย. ธุรกิจของเราคือ การให้บริการและซ่อมแซมเครื่องจักรและงานโลหะทุกชนิด ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จนถึงโรงงานขนาดใหญ่ โดยทางเรา Metalock ประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากทางบริษัท Metalock ประเทศออสเตรเลีย โดยให้การฝึกอบรมด้านเทคนิค และความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาพนักงานในไทย ให้มีความสามารถเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันพนักงานของเรา มีความรู้ทักษะความสามารถ ในการซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องจักรที่สำคัญ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์, น้ำตาล, กระดาษ, เคมีภัณฑ์, โรงกลั่นน้ำมัน, เหมืองแร่, เรือขนส่งสินค้า รวมทั้งโรงงานที่ผลิตอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดการดำเนินงานของ Metalock ตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักการทางวิศวกรรม
  • ซ่อมแซมเหล็กหล่อ,เหล็กกล้าและอัลลอยด์อื่นๆ

  • ให้บริการซ่อมแซมนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า

  • ให้บริการดัดเหล็กหรือแปรรูปขึ้นใหม่ตามความต้องการของลูกค้า

  • โดยการซ่อมแซมของเรานั้นสามารถซึมซับและป้องกันแรงกระแทก
    เมื่อมีการรับน้ำหนักมากจนเกินไป

  • สามารถกระจายน้ำหนักไปยังจุดต่างๆเพื่อลดแรงกดดัน

  • ซ่อมแซมโดยไม่ใช้ความร้อนทั้งนี้เพื่อคงความสมบูรณ์ของชิ้นงาน