หน้าแรกข่าวสารการดำเนินงานลักษณะงานห้องรวมภาพติดต่อเรา

เกี่ยวกับเทคนิควิธีการซ่อมแซมของ Metalock นั้นใช้หลักการง่ายๆ เช่น เมื่อเกิดรอยแตก ในชิ้นส่วนประกอบเครื่องจักรที่เป็นเหล็กหล่อ ทำให้ใช้การไม่ได้หลักในการซ่อมแซม คือจะต้องให้ชิ้นงานมีความยืดหยุ่นต่อแรงกระแทก โดยใช้ นิเกิล อัลลอย เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการซ่อมแซม เนื่องจาก นิเกิล อัลลอย มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเหล็กหล่อ และมีความคงทนต่อแรงกระแทก และความร้อนจากการเสียดสีได้เป็นอย่างดี